Nguyễn Hoàng Cao Huy

Tạo yêu cầu

Nguyễn Hoàng Cao Huy

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1997
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Hóa Lớp 10, Hóa lớp 11, Hóa lớp 12, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Hóa Luyện thi đại học
  • Quận 1, Quận 3, Quận 10, Quận 4, Quận 5, Quận 8

Có kinh nghiệm gia sư nhiều năm. Nhiệt tình. Ứng xử đúng mực với học sinh. Chuyên nghiệp.
Chuyên luyện thi lớp chuyên và luyện thi đại học nhiều năm. Tài liệu riêng biệt của chính bản thân biên soạn. Phương pháp dạy học phù hợp cho tất cả học sinh theo học.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985