Nguyễn Hoàng Lâm

Tạo yêu cầu

Nguyễn Hoàng Lâm

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1996
  • Giáo viên
  • Lý Lớp 10, Lý lớp 11, Lý lớp 12, Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Tiếng Anh Lớp 10, Tiếng Anh lớp 11, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9

Chuyên môn của mình là Vật Lý từ lớp 6 đến lớp 12. Ngoài ra mình có thể dạy Tiếng Anh, Toán. Mình có 6 năm dạy THPT và 3 năm chủ nhiệm lớp 12.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985