Nguyễn Hoàng Long

Tạo yêu cầu

Nguyễn Hoàng Long

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 7041992
  • Nghề tự do
  • Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Đàn Organ, Đàn Piano
  • Thành Phố Vũng Tầu

Tôi là long. Là giáo viên piano tại youngsoul music center thành phố vũng tàu. Mong muốn vao đây kiếm thêm học sinh để có thêm nguồn thu nhập. Tôi đam bảo có thể làm tốt công việc được giao và không làm ảnh hưởng tới người giới thiệu

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985