Nguyễn hoàng minh Thiện

Tạo yêu cầu

Nguyễn hoàng minh Thiện

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1994
  • Sinh viên
  • Đồng Nai
  • Đàn Piano, Đàn Violin
  • Thành Phố Biên Hòa

Tôi hiện tại là sinh viên khoa nhạc cụ phương tây tại nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh
Tôi có nhiều năm kinh nghiệm biểu diễn và giảng dạy đàn violin và piano


Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985