Nguyễn Hoàng Phúc

Tạo yêu cầu

Nguyễn Hoàng Phúc

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Sinh viên
  • Báo bài, Hóa Lớp 10, Hóa lớp 9 , Lý lớp 12, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Tin học văn phòng, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9

Nhiệt tình; vui vẻ; là học sinh giỏi cấp tỉnh môn hoá năm lớp 9; học sinh giỏi 12 năm liền; có khả năng giao tiếp; có thái độ tốt; có một số kỹ năng mềm cần thiết như giao tiếp, thuyết trình,... để chỉ cho các em; có khả năng truyền đạt đa dạng; có thể giúp các em trong việc thi lấy bằng nghề cấp 2 bằng tin học văn phòng.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985