Nguyễn Hoàng Phúc

Tạo yêu cầu

Nguyễn Hoàng Phúc

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • AutoCAD, Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9

Sinh viên năm 4 đại học Tôn Đức Thắng
Thi thpt toán 8.5 Lý 9 hoá 8
Tín chỉ tin học quốc tế MOS EXCEL 920/1000, MOS WORD 892/1000
đã từng dạy qua 1 bé lớp 6 và 1 bé lớp 9

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985