Nguyễn Hoàng Trúc

Tạo yêu cầu

Nguyễn Hoàng Trúc

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1987
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Anh, Tiếng Anh Giao tiếp, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 10, Tiếng Anh lớp 11, Tiếng Anh lớp 12, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9 , Tiếng Việt cho người nước ngoài
  • Quận 1, Quận Bình Thạnh, Quận Tân Bình, Quận Phú Nhuận, Quận 2, Quận 3, Quận 10, Quận 11, Quận 4, Quận 5

Tôi là Trúc, hiện đang là giáo viên tự do, chuyên kèm cho học sinh mất căn bản tiếng Anh. Tôi đã từng dạy ở trung tâm ngoại ngữ Không Gian 7 năm, hiện tôi đang dạy tiếng Việt cho người nước ngoài và dạy kèm tiếng Anh. Tôi cũng từng dạy tiếng Anh giao tiếp cho người nước ngoài (người Pháp) làm việc ở Việt Nam.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985