nguyễn hoàng Trung

Tạo yêu cầu

nguyễn hoàng Trung

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1997
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9 , Toán Luyện thi đại học
  • Quận 1, Quận 9, Quận 2, Quận 4, Quận 5, Quận 8, Quận 7

Tốt nghiêp ngành sp toán năm 2019, kinh nghiệm gia sư 6 năm, chuyên dạy cấp 3 và luyện thi đại học

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985