Nguyễn Hồng Thái

Tạo yêu cầu

Nguyễn Hồng Thái

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1981
  • Đã tốt nghiệp
  • Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12, Toán lớp 9

Đã day được 12 năm .. nhiều kinh nghiệm trong dạy học

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985