Nguyễn Hồng Tới

Tạo yêu cầu

Nguyễn Hồng Tới

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1998
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài, Bóng đá, Hóa Lớp 10, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Toán Lớp 10, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Quận 1, Quận Tân Bình, Quận 2, Quận 3, Quận 10, Quận 11, Quận 4, Quận 5, Quận 8

Là một người vui vẻ hoà đồng, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc. Mong muốn áp dụng kinh nghiệm và kỹ năng của mình để giúp học sinh phát triển bản thân, nâng cao trình độ và giúp các em đạt được mục tiêu của mình.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985