Nguyễn Hương Quỳnh

Tạo yêu cầu

Nguyễn Hương Quỳnh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Vẽ

- Khả năng truyền đạt tốt
- Có kinh nghiệm vẽ trong nhiều năm
- Tận tình, không ngại khó

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985