Nguyễn Hữu Bảo

Tạo yêu cầu

Nguyễn Hữu Bảo

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1996
  • Nghề tự do
  • Tiếng Nhật

Mình là thực tập sinh về nước có N3 và mong muốn bằng vốn tiếng nhật được học hỏi để dạy kèm các bạn.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985