Nguyễn Hữu Bình

Tạo yêu cầu

Nguyễn Hữu Bình

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1994
  • Đã tốt nghiệp
  • Lâm Đồng
  • Cờ Vua, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9 , Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Thành Phố Đà Lạt, Thị Xã Bảo Lộc, Huyện Lâm Hà, Huyện Đức Trọng

Mình năm nay 29 tuổi, đã có kinh nghiệm gia sư tất cả các môn từ lớp 5 đến lớp 7 trong vòng 2 năm tại tp.Hồ Chí Minh, đã đi thực tập sinh nông nghiệp tại 3 nước: israel, Mỹ, Úc mỗi nước 1 năm. Mình là 1 người cầu tiến, nhiệt tình, tâm lý, biết áp dụng các phương pháp học tiên tiến để giúp học viên dễ tiếp thu, dễ nhớ và áp dụng được vào thực tiễn để đạt được thành tích cao trong học tập. Có thể di chuyển xa nơi ở để thuận lợi cho việc học của học viên.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985