Nguyễn Hữu Hiếu

Tạo yêu cầu

Nguyễn Hữu Hiếu

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1999
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Hóa Lớp 10, Hóa lớp 11, Hóa lớp 12, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Hóa Luyện thi đại học, Lý Lớp 10, Lý lớp 11, Lý lớp 12, Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Quận 1, Quận 4, Quận 7

Sinh viên học ngành Đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm từng học tại THPT Bùi Thị Xuân quận 1 .... gia sư dạy hóa lý trung học dễ hiểu , chậm , dạy cơ bản đảm bảo không mất gốc , hướng dẫn học sinh làm bài tận tình

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985