Nguyễn Hữu Thọ

Tạo yêu cầu

Nguyễn Hữu Thọ

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1996
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Hàn, Tiếng Hàn cho người đi làm, Tiếng Hàn cơ bản, Tiếng Hàn online, Tiếng Hàn Topik 1, Tiếng Hàn Topik 2, Tiếng Hàn Topik 3
  • Quận 1, Quận 10, Quận 4, Quận 7

Tốt nghiệp đại học loại giỏi chuyên ngành tiếng Hàn, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn.
Đã có kinh nghiệm làm gia sư tiếng Hàn cho các lớp tiếng Hàn cơ bản, tiếng Hàn giao tiếp, tiếng Hàn topik 1,2,3; tiếng Hàn xuất khẩu lao động.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985