Nguyễn Huy Hoàng

Tạo yêu cầu

Nguyễn Huy Hoàng

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1995
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Kế toán, Tin học văn phòng
  • Quận 1, Quận Bình Thạnh, Quận Tân Phú, Quận 2, Quận 3, Quận 10, Quận 4, Quận 5, Quận 8, Quận Bình Tân

Trình độ văn hóa: Đại học.
Chuyên ngành: Kế toán - Kiểm toán
Công việc hiện tại: Kiểm toán nội bộ
Kỹ năng về kiến thức chuyên môn:
+ Nắm bao quát kiến thức kế toán cơ bản.
+ Kiến thức về các thủ tục kiểm toán các phần hành cơ bản, nhận diện vấn đề đối với số liệu kế toán khi thực hiện kiểm toán.
Kỹ

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985