Nguyễn Huyền Trân

Tạo yêu cầu

Nguyễn Huyền Trân

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Lý lớp 6, Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Quận Bình Thạnh

Cấp 3 đạt học sinh giỏi, đội tuyển toán, mong muốn được truyền đạt kiến thức của mình cho các em thế hệ sau.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985