Nguyễn Huỳnh Thảo Vân

Tạo yêu cầu

Nguyễn Huỳnh Thảo Vân

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1991
  • Giáo viên
  • Bình Dương
  • Vẽ
  • Thị Xã Thủ Dầu Một, Huyện Dĩ An, Huyện Thuận An

Họ và Tên: Nguyễn Huỳnh Thảo Vân
Sinh năm:1991
Quê quán: Vĩnh Long
Đã học trường Đại học Đồng Tháp
Làm việc: giáo viên trường THCS Trịnh Hoài Đức, Thuận An, Bình Dương
Đi dạy được 5 năm. Từ năm 2016 cho đến nay.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985