Nguyễn Khánh Hiền

Tạo yêu cầu

Nguyễn Khánh Hiền

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1989
  • Giáo viên
  • Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lý Lớp 10, Lý lớp 11, Lý lớp 12, Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9
  • Thành Phố Vũng Tầu

Truyền thụ kiến thức dể hiểu. Hoà đồng vui vẻ với học sinh

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985