Nguyễn Lê Bích Thảo

Tạo yêu cầu

Nguyễn Lê Bích Thảo

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5
  • Quận 4, Quận 5, Quận 7, Huyện Bình Chánh

Hiện tại mình đang là sinh viên khoa Giáo dục tiểu học, mình là người có tính kiên nhẫn, trách nhiệm, biết lắng nghe và chia sẻ. Mình tự tin với năng lực của bản thân, sẽ hoàn thành tốt công việc gia sư này.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985