NGUYỄN LỆ HẰNG

Tạo yêu cầu

NGUYỄN LỆ HẰNG

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2004
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Hóa Lớp 10, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7
  • Quận 4, Quận 8, Quận 7

Tận tâm, chú đáo, linh hoạt
Học sinh giỏi suốt trung học cơ sở và phổ thông
Đã có kinh nghiệm dạy bài bé
Đạt giải Nhì môn Sinh Học cấp thành phố
Điểm trung bình toán lớp 12 là 8.9 và điểm thpqtq 8.2
Điểm trung bình văn lớp 12 là 8.5 và điểm thpqtq 8.0
Hiện đang là sinh viên trường đại học Tôn Đức Thắng

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985