Nguyễn Lê Lộc Huyền

Tạo yêu cầu

Nguyễn Lê Lộc Huyền

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1997
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Lịch Sử Lớp 10, Lịch Sử lớp 11, Lịch Sử lớp 12, Lịch Sử lớp 6, Lịch Sử lớp 7, Lịch Sử lớp 8, Lịch Sử lớp 9 , Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Rèn chữ, Sinh học lớp 6, Sinh học lớp 7, Sinh học lớp 8, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Tiếng Đức, Tiếng Đức A1, Tiếng Đức cơ bản, Tin học văn phòng, Toán Lớp 1, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán Rời Rạc, Xác suất thống kê
  • Quận 1, Quận Thủ Đức, Quận Bình Thạnh, Quận Tân Bình, Quận Phú Nhuận, Quận 3, Quận 10, Quận 11, Quận 5, Quận 8, Quận 7, Huyện Bình Chánh

Với thành tích 12 năm liền học sinh giỏi, đạt giải nhì học sinh giỏi Văn tỉnh Vĩnh Long năm lớp 9. Đậu chính qui đại học y dược Cần Thơ với suốt 4 năm lãnh học bổng với các giấy khen thành tích phong trào đoàn hội. Kinh nghiệm dạy kèm 5 năm các lớp mẫu giáo, lớp 1, lớp 2, lớp 3 và lớp 4. Kinh nghiện dạy tiếng Đức A1 1 năm ạ

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985