Nguyễn Lê Lộc Huyền

Tạo yêu cầu

Nguyễn Lê Lộc Huyền

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1031997
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Đức A2
  • Quận 1, Quận Tân Bình, Quận Phú Nhuận, Quận 3, Quận 10, Quận 11

Có kinh nghiệm 3 năm làm gia sư, dạy từ lớp lá đến lớp 10, đặc biệt có thể dạy tiếng Đức, dạy các môn tiểu học. Trình độ A2 tiếng Đức, từng đạt giải nhì học sinh giỏi văn cấp Tỉnh Vĩnh Long. Suốt quá trình học lớp mẫu giáo đến tốt nghiệp Đại học đều được danh hiệu học sinh giỏi.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985