Nguyễn Lê Minh Nguyệt

Tạo yêu cầu

Nguyễn Lê Minh Nguyệt

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Rèn chữ, Sinh học lớp 6, Sinh học lớp 7, Sinh học lớp 8, Sinh học lớp 9 , Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9 , Văn Lớp 10, Văn lớp 6, Văn lớp 7, Văn lớp 8, Văn lớp 9 , Địa Lý Lớp 10, Địa Lý lớp 11, Địa Lý lớp 12, Địa Lý lớp 6, Địa Lý lớp 7, Địa Lý lớp 8, Địa Lý lớp 9
  • Quận 1, Quận 3, Quận 10, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận Bình Tân

Em hiện đang là sinh viên năm ba ngành Ngôn ngữ Anh của đại học Sư phạm. Em có thể dạy tất cả các môn cơ bản, em từng được giải học sinh giỏi cấp thành phố môn Văn năm 12. Ba năm cấp 3 em liên tục là học sinh khá giỏi.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985