Nguyễn Mạnh Sơn

Tạo yêu cầu

Nguyễn Mạnh Sơn

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2003
  • Sinh viên
  • Hà Nội
  • Hóa Lớp 10, Hóa lớp 11, Hóa lớp 12, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6
  • Huyện Gia Lâm

Xin chào, mình là Nguyễn Mạnh Sơn, sinh viên năm thứ nhất của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, chuyên ngành Hóa học. Điểm mạnh (môn học) của mình là Toán, Vật Lý và Hóa học. Là một người đã từ tình trạng mất gốc trong cấp 2 và sau đó lựa chọn chính các môn đó để làm môn học nghiên cứu theo đuổi sau này (Hóa học, Vật lý) nên mình biết cách truyền tải, giảng dạy kiến thức cho từng mọi đối tượng như mất gốc, yếu, trung bình và khá trở lên. Đặc biệt hướng tư duy trong môn học của mình có phần thay đổi nhằm giúp người học có thể tiếp thu một cách hiệu quả hơn so với những cách truyền tải hơi lỗi thời của đa phần giáo viên hiện nay.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985