Nguyễn Mạnh Tuấn

Tạo yêu cầu

Nguyễn Mạnh Tuấn

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1993
  • Đã tốt nghiệp
  • Hà Nội
  • Lập trình C, C++, C#, Lập trình Python, Lập trình SQL
  • Quận Ba Đình

Hello. Tôi là Tuấn hiện đang làm kỹ sư phần mềm tại SDV. Mong muốn của tôi là giúp các bạn trẻ sớm tiếp cận với các ngôn ngữ lập trình để định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985