Nguyễn Minh

Tạo yêu cầu

Nguyễn Minh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2003
  • Sinh viên
  • Hà Nội
  • Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5
  • Quận Hoàng Mai

-Mình hiện tại là sinh viên năm 2 của Trường đại học Công Nghệ và Quản lý hữu nghị chuyên ngành ngôn ngữ anh.
-Mình là người có tính hướng ngoại, năng động, hoạt bát, vui vẻ, hoà đồng, kiên nhẫn và có tính trách nhiệm cao trong công việc.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985