Nguyễn Minh Cảnh

Tạo yêu cầu

Nguyễn Minh Cảnh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1990
  • Đã tốt nghiệp
  • Tiền Giang
  • Báo bài, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5
  • Thành Phố Mỹ Tho

Hiện đang là công chức nhà nước, trình độ Cử nhân đại học. Có thể dạy nhóm hoặc kèm một em.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985