Nguyễn Minh Châu

Tạo yêu cầu

Nguyễn Minh Châu

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1991
  • Nghề tự do
  • Bình Dương
  • Đàn Organ, Đàn Piano
  • Thị Xã Thủ Dầu Một

Hiện tại vẫn đang dạy cho một trung tâm tại bình dương gần 3 năm.đã từng dạy qua cho rất nhiều học viên nên phương pháp và kinh nghiệm,sự nhiệt tình là ưu điểm của tôi.mong muốn đc giúp các bạn học viên chính phục con đường âm nhạc của mình

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985