Nguyễn Minh Hiền

Tạo yêu cầu

Nguyễn Minh Hiền

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1997
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh

Từng đi dạy kèm tiếng Pháp, guitar đệm hát cơ bản

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985