Nguyễn Minh Thư

Tạo yêu cầu

Nguyễn Minh Thư

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1997
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Anh
  • Quận Thủ Đức, Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận, Quận 2

Tôi tốt nghiệp chuyên ngành ngôn ngữ anh năm 2019, và đã từng đi dạy khoang 2 năm ở lứa tuổi 7-11 theo chương trình family and friends tại các trung tâm anh ngữ. Và hiện tại đang làm việc tại trung tâm anh ngữ Xuyên Á, và trung tâm anh ngữ 123angles.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985