Nguyễn Minh Trí

Tạo yêu cầu

Nguyễn Minh Trí

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Hóa Lớp 10, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6
  • Quận Tân Bình, Quận 3, Quận 10, Quận 5

Với tuân chỉ vì lợi ích của người học lên đầu tiên, cá nhân mình sẽ cố gắng hết sức để có thể hướng dẫn. Sẵn sàng hết lòng dù bất kỳ nhu cầu của người học là như thế nào. Nhàn cư vi bất thiện.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985