Nguyễn Ngọc Anh Thy

Tạo yêu cầu

Nguyễn Ngọc Anh Thy

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài, Cắm hoa, Lịch Sử Lớp 10, Lịch Sử lớp 6, Lịch Sử lớp 7, Lịch Sử lớp 8, Lịch Sử lớp 9 , Rèn chữ, Sinh học Lớp 10, Sinh học lớp 6, Sinh học lớp 7, Sinh học lớp 8, Sinh học lớp 9 , Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Nhật, Tiếng Nhật cơ bản, Tiếng Nhật luyện viết, Tiếng Nhật N4, Tiếng Nhật N5, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 10, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9 , Trẻ chậm nói, Văn Lớp 10, Văn lớp 11, Văn lớp 6, Văn lớp 7, Văn lớp 8, Văn lớp 9 , Địa Lý Lớp 10, Địa Lý lớp 11, Địa Lý lớp 6, Địa Lý lớp 7, Địa Lý lớp 8, Địa Lý lớp 9
  • Quận 1, Quận 3, Quận 10, Quận 5, Quận 8, Quận 7

Ưu điểm: Sinh viên năm 1 nhiệt tình, năng nổ, chịu khó, có thể luyện chữ đẹp. Nhận các lớp cấp 1 và cấp 2, văn cấp 3, tin học cấp 3.
Nhược điểm: chỉ nhận các quận lân cận quận 5, không nhận các môn lớp 12

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985