NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU

Tạo yêu cầu

NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Anh, Tiếng Anh Lớp 10, Tiếng Anh lớp 11, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9 , Tiếng Anh luyện thi Flyer, Tiếng Anh luyện thi KET, Tiếng Anh luyện thi Mover, Tiếng Anh luyện thi PET, Tiếng Anh luyện thi Starter, Tiếng Anh online
  • Quận Bình Thạnh, Quận 2

-Sinh viên năm 2 chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh trường ĐH Sư Phạm TPHCM. GPA: 3.7/4. -Kinh nghiệm bản thân:
3/2019-7/2019: Trợ giảng tại Trung tâm Anh ngữ RES TPHCM
8/2019-nay: Trợ giảng tại Trung tâm Anh ngữ VUS TPHCM
Tuy chưa từng có kinh nghiệm gia sư tại nhà nhưng tôi tin mình có thể truyền đạt và giúp đỡ các em thật tốt thông qua kinh nghiệm bản thân và những gì được đào tạo tại trường.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985