Nguyễn Ngọc Bảo Hiếu

Tạo yêu cầu

Nguyễn Ngọc Bảo Hiếu

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Đà Nẵng
  • Hóa Lớp 10, Hóa lớp 11, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lý lớp 11, Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Tiếng Anh, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 10, Tiếng Anh lớp 11, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9 , Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Văn Lớp 10, Văn lớp 11, Văn lớp 12
  • Quận Ngũ Hành Sơn

Sinh viên Kinh tế, chuyên ngành Ngoại Thương, có Ielts
- ưu điểm :
+ Nhiệt tình với công việc
+ Hệ thống hoá kiến thức dễ hiểu
+ Có các phương pháp học dễ nhớ, hiệu quả
+ Vui tính, dễ gần nhưng đồng thời cũng nghiêm khắc.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985