Nguyễn Ngọc Cẩm Vân

Tạo yêu cầu

Nguyễn Ngọc Cẩm Vân

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Hóa Lớp 10, Hóa lớp 8, Lý Lớp 10, Lý lớp 9 , Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 10, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Quận 1, Quận Tân Bình, Quận 4, Quận 8, Quận 7

Em hiện là sinh viên năm 2 trường Đại học Tài chính Marketing. Em cần thu nhập để phụ giúp gia đình. Học lực khá giỏi trong 12 năm đi học. Em có tinh thần nhiệt huyết với công việc và cũng yêu thích trẻ con

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985