Nguyễn Ngọc Quế Trân

Tạo yêu cầu

Nguyễn Ngọc Quế Trân

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , online, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 10, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8
  • Quận Thủ Đức, Quận Bình Thạnh, Quận 2

Là sinh viên trường Đại học Sư phạm kỹ thuật
Có kinh nghiệm dạy gia sư lớp3,4,5,6,7,8,9

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985