Nguyễn Ngọc Quý

Tạo yêu cầu

Nguyễn Ngọc Quý

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1995
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Kèn Harmonica, Lập trình các ngôn ngữ khác
  • Quận 4, Quận 5, Quận 7

Tốt nghiệp đại học Sư Phạm TPHCM

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985