nguyễn ngọc yến nhi

Tạo yêu cầu

nguyễn ngọc yến nhi

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1998
  • Sinh viên
  • Trà Vinh
  • Tiếng Anh, Tiếng Anh Giao tiếp, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 10, Tiếng Anh lớp 11, Tiếng Anh lớp 12, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9 , Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Thị Xã Trà Vinh, Huyện Cầu Ngang

sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ anh, có kinh nghiệm dạy gia sư trên một năm, có thể dạy kèm toán và tiếng anh các cấp, đạt nhiều danh hiệu học sinh giỏi toán ở cấp 2 và cấp 3 khi còn đi học và đã từng dạy ôn chuyển cấp cho học sinh lớp 9 cải thiện điểm học kì 1 7.7 lên 9.4 ở học kì 2

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985