Nguyễn Nguyệt Xuân

Tạo yêu cầu

Nguyễn Nguyệt Xuân

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1997
  • Giáo viên
  • Cần Thơ
  • Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5
  • Quận Ninh Kiều

Tốt nghiệp sư phạm tiểu học đã đi làm được 2 năm. Hiện ngoài việc công tác ở trường còn nhận dạy kèm cho các bé tại nhà

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985