Nguyễn Phạm Dĩ

Tạo yêu cầu

Nguyễn Phạm Dĩ

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1998
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Lý Lớp 10, Toán Lớp 10, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Quận Tân Bình, Quận Tân Phú, Quận 5, Quận 8, Quận 7

Hiểu tâm lý học sinh, giúp các em dễ dàng học lực từ yếu kém lên đến tiên tiến, giỏi. 3 năm kinh nghiệp, đã từng đi cùng học ít học sinh từ lớp 8 và theo lên đến lớp 10, giỏi trong việc năng nỉ học sinh chịu học.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985