Nguyễn Phạm Phúc Việt

Tạo yêu cầu

Nguyễn Phạm Phúc Việt

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1999
  • Sinh viên
  • An Giang
  • Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Thành Phố Long Xuyên, Huyện Châu Thành, Huyện Chợ Mới

Giỏi các môn toán, lý, hoá, có khả năng truyền đạt tốt, có kinh nghiệm day học ở các trung tâm ở TPHCM

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985