Nguyễn Phạm Ý Như

Tạo yêu cầu

Nguyễn Phạm Ý Như

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1986
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt cho người nước ngoài
  • Quận Bình Thạnh

Thông thạo tiếng Anh, Pháp. Đã sống và làm việc nhiều năm ở Pháp. Đang công tác tại một bệnh viện quốc tế tại TP.HCM.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985