Nguyễn Phục Nghi

Tạo yêu cầu

Nguyễn Phục Nghi

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1997
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Lập trình, Lập trình Android, Lập trình C, C++, C#

Có kinh nghiệm dạy học. Có thể sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy. Trách nhiệm với công việc

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985