Nguyễn Phước Nghĩa

Tạo yêu cầu

Nguyễn Phước Nghĩa

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Sinh học Lớp 10, Sinh học lớp 11, Sinh học lớp 12, Sinh học lớp 8, Sinh học lớp 9
  • Quận 9, Quận 11, Quận 5, Huyện Bình Chánh

Đạt giải Nhất, Nhì HSG cấp tỉnh môn Sinh, HCV, HCB Olympic truyền thống 30/4 môn sinh. Giải KK HSGQG môn sinh.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985