Nguyễn Phước Thịnh

Tạo yêu cầu

Nguyễn Phước Thịnh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2003
  • Sinh viên
  • Lập trình, Lập trình C, C++, C#, Lập trình Pascal, Toán Rời Rạc

Em là sinh viên năm 2 của trường đại học kinh tế HCM, chuyên ngành kĩ thuật phần mềm. Em muốn tìm những công việc liên quan đến lập trình ạ.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985