Nguyễn Phượng Hoàng Yến

Tạo yêu cầu

Nguyễn Phượng Hoàng Yến

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5
  • Quận 9

Hiện tại em là sinh viên năm 3 trường Cao đẳng Kinh Tế Đối Ngoại. Về kinh nghiệm:
- Em đã dạy các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh cho các bé cấp 1
- Em đã làm trợ giảng Tiếng Anh cho Trung Tâm

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985