Nguyễn Phương Thảo

Tạo yêu cầu

Nguyễn Phương Thảo

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2003
  • Sinh viên
  • Bình Dương
  • Lịch Sử lớp 6, Lịch Sử lớp 7, Lịch Sử lớp 8, Lịch Sử lớp 9 , Tiếng Anh, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Nhật cho trẻ em, Tiếng Nhật N5, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 5, Văn lớp 6, Địa Lý lớp 6, Địa Lý lớp 7
  • Huyện Thuận An

- Thủ khoa Đại học Ngoại ngữ - Tin học TpHCM ( 2021 )
- Top thủ khoa cấp Thành phố năm học 2021
- Yêu con nít
- Đã tham gia các lớp trợ giảng, yêu thích môi trường giáo dục

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985