Nguyễn Quang Bình

Tạo yêu cầu

Nguyễn Quang Bình

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Đà Nẵng
  • Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Văn lớp 6, Văn lớp 7, Văn lớp 8, Văn lớp 9

Sinh viên năm 3 khoa tiếng trung, có kinh nghiệm giảng dạy học sinh cấp 1, cấp 2. Đã từng 2 năm đi dạy các môn toán tiếng việt tiếng anh

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985