Nguyễn Quang Đạt

Tạo yêu cầu

Nguyễn Quang Đạt

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1998
  • Nghề tự do
  • Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Lập trình Pascal, Toán Lớp 10, Toán lớp 9
  • Thành Phố Vũng Tầu

Giải 3 Tin học cấp tỉnh lớp 11,12.
Tốt nghiệp lọa giỏi Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
Điểm các môn tự nhiên trên 8.5.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985